Geotekstil

Geotekstil je osnovni geostabilizacijski građevinski materijal, bez kojega je suvremena gradnja nezamisliva. Osnovne funkcije geotekstila su stabilizacija, separacija i filtracija tla. Ovisno o zahtjevima nosivosti temeljnoga tla koriste se geotekstili od niske vlažne čvrstoće od poliestera (PES) do visoke vlažne čvrstoće sa dodatnom termoobradom od čistih polipropilenskih vlakana (PP).


U ponudi imamo geotekstil:

  • Netkani poliester /PES

  • Netkani poliporpilen /PP

  • Tkani geotekstili