Geomembrane

Geomembrane bilo da je riječ o HDPE, LDPE ili PVC materijalima koriste se u industriji za hidorizolacije u sanaciji odlagališta, izradi umjetnih vodosprema ili hidorizolaciji tunela.


Vrste geomembrana:

  • HDPE membrana

  • PVC membrana

  • LDPE membrana