Sigurnosna stakla

Sigurnosno staklo može biti kaljeno staklo i laminirano staklo, lamistal. Naziva se sigurnosno staklo zato što prilikom loma ne stvara oštre bridove na koje bi se mogli ozljediti, već se raspršuju u mnogo sitnih komadića koji nisu opasni ako nije velika visina (kaljeno staklo), ili prilikom loma komadi ostaju vezani uz središnju foliju (lamistal staklo).

Kaljeno staklo

Kaljeno staklo se proizvodi tako da se staklo zagrijava do cca 600°C - 650°C i naglo se hladi ravnomjernim udarom zraka na površinu stakla. Udar zraka treba biti kontinuiran i ravnomjeran na obje strane stakla dok se staklo ne ohladi na 200°C - 320°C, takav proces se zove kaljenje. Kaljeno staklo je otpornije na udarce 4 do 5 puta u odnosu na obično staklo. Minimalno dozvoljeni površinski pritisak, koje mora izdržati kaljeno staklo je 120N/mm2, a tipičan pritisak loma je oko 165N/mm2. Za usporedbu, obično staklo puca na 40N/mm2. Uz ove karakteristike kaljeno staklo ima i povećanu otpornost na promjene temperature i to ?T=150°K.
Kaljeno staklo se lomi u sitne komadiće.Staklo koje je kaljeno više se nemože naknadno obrađivati, bušiti. Zato je potrebno prije kaljena napraviti svu obradu koja je potrebna i nakon toga kaliti staklo. Kaljeno staklo se može spajati u laminirano staklo. Kaljena stakla imaju vrlo široku upotrebu kako za interijer tako za eksterijer. Npr. staklene tuš kabine su izrađene od kaljenog stakla, a za vanjsku upotrebu se koriste npr. uvijek u krovnim prozorima. Također se koristi za izradu unutrašnjih staklenih vrata bez okvira.

Lamistal staklo

Laminirano staklo ili lamistal je sigurnosno staklo sastavljeno od dvije ili više staklenih ploha, te jednog ili više međuslojeva folije PVB-a (polyvinylbutyral). Folija i staklo mogu biti u različitim bojama i debljinama. Sa višestruko laminiranim staklima postižemo neprobojna stakla, a neprobojnost ovisi o broju slojeva i vrsti folije koji su kategorizirani po sigurnosnim standardima. Gotovo uvijek se laminiraju stakla iste debljine. Lamistal staklo ne samo što ima odličnu čvrstoću već se koristi i kod izrade stakala za akustičku zaštitu prostorija te vatrootpornih stakala. Laminirana stakla ili lamistal imaju izuzetno visok učinak UV zaštite. Laminirati se mogu i odgovarajuća ornamentna stakla, stakla za toplinsku i sunčanu zaštitu, žičana stakla, sigurnosna kaljena stakla i djelomično kaljena stakla.